A 2013. október 1-jén bejegyzett LifeAid tevékenységi köre az általános humanitárius segítségnyújtástól a hátrányos helyzetben lévő emberek – mélyszegénységben élő romák, drogfüggők, betegek – megsegítésén át a fogyatékkal élők rehabilitációs programjáig számos humanitárius és fejlesztési szakterületet fog át. Ilyen a nehéz körülmények közé került személyek, rászorulók, a katasztrófa sújtotta területen élők támogatása, a családsegítés, a Fogadj örökbe! program, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Fontos szelete a humanitárius programoknak például az az egészségügyi projekt, amelynek során az Egyesült Államokból érkezett orvosok, fogorvosok, ápolók végeznek missziós tevékenységet elsősorban a kárpátaljai romák lakóhelyein, olyanok között, akik nagyon ritkán, szinte alig jutnak orvosi ellátáshoz. Ilyen esetekben a Life Aid gyógyszert is eljuttat azokhoz, akiknek erre nagy szükségük van.  A program kiemelt támogatottjai a gyermekek.   

A LifeAid szorosan együttműködik a magyarországi Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal és más társszerezetekkel, a helyi egyházakkal, iskolákkal és önkormányzatokkal.

Arra törekszünk, hogy a ránk bízott feladatokat „hittel és szakértelemmel” végezzük. Ennek érdekében a LifeAid Magyarországon és Ukrajnában (Kárpátalján) egyaránt versenyképes és jól képzett szakembergárdát állított fel, akik folyamatosan biztosítják a szervezet dinamikus fejlődését, ezáltal pedig munkánk újabb célcsoportokra való kiterjesztésének lehetőségét.

A LifeAid a segélyezési programokat szükséget szenvedő és szociálisan perifériára szorult emberek számára fejleszti ki, így könnyítve nehéz helyzetükön, lehetőséget biztosítva számukra egy emberibb élethez. A segélyszervezet célja – származástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül – elsősorban az Ukrajnában, illetve Kárpátalján élő rászoruló emberek lelki és anyagi szükségleteinek alkalmi és rendszeres betöltése.

 

 

 

„A nyugat-ukrán civil szervezetek jövőbeni munkaképességének növelése a fiatalok körében”

 

 

Kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Projekt címe: A nyugat-ukrán civil szervezetek kapacitás bővítése, a fiatalok között végzett munka terén

Fő támogató: Visegrád Fund www.visegradfund.org

Szerződés száma: 21830254

A támogatás összege: 33.074 Euro

Megvalósítás időszaka: 2019.01.30. – 2020.07.21.

 

A program általános bemutatása:

Mi a jelenlegi helyzet, amit meg akar változtatni a program?

Az Ukrajnában bekövetkezett gazdasági és politikai változások számos helyi civil szervezet megalapításához vezettek. Legtöbbjük nem rendelkezik finanszírozással; csupán korlátozott tevékenységeket szervezhetnek a környező közösségekben. Szükség van a helyi szervezetek és alkalmazottaik kapacitásának és együttműködésének javítására. A projekt egyik fő célja az, hogy erősítse a helyi civil szervezetek kapacitásait az ukrán civil társadalom fejlesztése szempontjából lényeges témákban, átadja a V4-es tapasztalatokat, és erősítse a V4-es országok és Ukrajna civil szervezetei közötti együttműködést. A régión belüli korábbi kapacitásépítési programok tapasztalataira tekintettel a projekt sajátos célja a civil társadalom alapkészségeinek fejlesztése, beleértve a nem kormányzati szervezetek irányítását, az ifjúsági oktatást és az emberkereskedelemmel és a megelőzéssel foglalkozó személyeket. Mivel Nyugat-Ukrajna szomszédos Romániával, Magyarországgal és Szlovákiával, ez a terület a kábítószer-kereskedők és az emberkereskedők fókuszpontjává vált. A drogkereskedők és stricik kábítószereket és lányokat csempésznek az EU országaiba. A drogkereskedők egyre növekvő száma a felhasználók számának növekedését okozza, ami támogatja a megelőző tevékenységek szükségességét. Ukrajna, mint az EU szomszédos országa, az emberkereskedők élénk jelenlétét is mutatja. Ezeknek a kérdéseknek a fő oka a mélyszegénység és a tudáshiány. A képzett civil szervezetek számos potenciális áldozatot segíthetnek.

 

Megvalósítás 3 szakaszban:

I.Kapacitásépítés: Helyi civil szervezetek képzése

 

3 db - 4 napos képzés helyi civil szervezetek számára

A konferencia témái: ifjúsági munka, ifjúsági oktatás, kábítószer-megelőzés, emberkereskedelem, projektmenedzsment, önkéntes és HR menedzsment

A résztvevők az említett témákban nemzetközi szakértőktől kapnak ismereteket.  Célunk, hogy növeljük a helyi civil szervezetek ismereteit az ifjúsági munkában, lehetőségeket biztosítsunk a civil szervezetek számára, hogy elindítsák saját szervezetüket, valamint fejlesztjük speciális készségeiket. A képzés célja a résztvevők közötti kapcsolat és együttműködés erősítése.

 

II. Tanulmányút: a Visegrád 4-es országok civil szervezeteinek meglátogatása

Ezek a tanulmányutak arra szolgálnak, hogy a V4-es országokban már jól működő civil szervezetek át tudják adni felhalmozott szakmai tudásukat a projekt által fókuszban lévő témákban. Intézményeink bemutatásával a résztvevők bepillantást nyerhetnek egy-egy szociális intézmény mindennapjaiba, fenntartásának kihívásaira. Ötleteket és megoldási javaslatokat adnak elakadási problémákra. A tanulmányutak legfontosabb része a szakmai tudás átadásán túl, az emberi kapcsolatok kialakulása.

 

III. Iskolai drogprevenció Kárpátalja 9 iskolájában

Prevenciós program gyerekeknek, amely felhívja az emberkereskedelem és drog fogyasztás veszélyeire a figyelmet. Sokan ezt a problémát tabu témakánt kezelik, sokan úgy vélik ez velük vagy az ő környezetükben nem történhet meg. Az előadássorozatunk épp arra hívja fel a figyelmet, hogy a veszély mindenhol fennáll, jobb felkészülten szembenézni vele. 

 

Partnereink:

 

Szlovák ADRA – adventista civil szervezet, régi partnere a szeretetszolgálatnak, sokat dolgoztunk velük együtt Ukrajnában, hasonló témában.

PMM – lengyel orvosi missziós egyesület, főleg orvosi missziókat hajt végre Afrikában

Life Aid – kárpátaljai szervezet, Ungvári központtal. A BSZA évek óta velük közösen hajtja végre roma misszióját a munkácsi, ungvári és beregszászi járásban.

 

 

Facebook elérhetőség